USD Alış: 5.3220 | USD Satış: 5.3433 | Euro Alış: 6.0529 | Euro Satış: 6.0772

Ticaret sicil müd.yrd. Görev tanımı


YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1- Gerçek ve Tüzel kişi olan firmaların ticaret siciline kayıt, tadil, değişiklik ve terkin işlemlerini yapmak.

2- Yapılan Ticaret Sicili İşlemlerini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlatmak üzere ilana göndermek.

3- Bunları ilgili kurumlara iletmek.

4- Yapılan tescillerin oda kayıtlarına geçirilmesi için ilgili oda personeline iletmek.

5- Uygun olmayan hizmete karar verme (evrak eksikliği vb… sebebiyle tescil, terkin veya değişiklik yapamamak)

6- Uygun olmayan hizmete karar vererek hizmeti durdurmak(eksiklik olmasına rağmen işlemleri yapmak için ısrar edilmesi vb.. durumda işlem yapmamak.)

7- Şirket veya Şahıs firmalarının defter tasdiklerini yapmak.

8- Ticaret Sicili ile Mahkemeler vb… resmi kurum ve kuruluşların yazılarına cevabi olarak yazılar yazmak.

9- Kayıp Çek, Bono vb… değerli belgelerinin Ticaret Sicili Gazetesinde ilanlarının yayınlanmasını sağlamak.

10- Şirket veya Şahısların İşletme Rehni Kayıtlarını Tutmak.

11- Şirket veya Şahısların MERSİS kayıtlarını yapmak.

Yetkisi: Ticaret Sicili Müdürü’nün bulunmadığı durumlarda Tüm yetkiler Ticaret Sicili Müdür Yrd.’dadır.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 27
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 8347
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 31208
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 32149