USD Alış: 5.3220 | USD Satış: 5.3433 | Euro Alış: 6.0529 | Euro Satış: 6.0772

Basın yayın ve halkla ilişkiler görev tanımı


YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1- Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında yürütülen faaliyetlerin basın aracılığı ile kamuya bildirilmesini gerçekleştirmek.

2- Basın Bülteni Hazırlamak.

3- Hazırlanan Basın Bültenlerini,haberlerini önemli duyurularını,görsellerini ( fotoğraflar) sosyal medyada (Facebook ve Twitter) ve oda İnternet sitesinde yayınlamak.

4- Kurumda gerçekleştirilecek faaliyetlerin afişlerini hazırlamak.

5- Oda faaliyetlerinin delillerinin oluşturulması için görüntü ve yazılı kayıtların tutulmasını sağlar.

6- Odanın kalite hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlar.

7- Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak.

8- Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak,hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 27
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 8347
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 31208
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 32149