USD Alış: 6.3050 | USD Satış: 6.3303 | Euro Alış: 7.3714 | Euro Satış: 7.4010

Yönetim Kurulu Başkanı-Görev Tanımı


1YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1 – Oda hizmetlerinin ve çalışmalarının yasa, yönetmelikler ve uluslararası standartlara uygun yürütülme- sinin sağlanması ve faaliyetlerin denetlenmesi.

2 - Haftalık Yönetim Kurulu ve Aylık Oda Meclisi Toplantılarına katılmak ve odanın gerçekleştirdiği faaliyetleri, yapılması planlanan işleri Oda Meclisinin onayına sunar.

3 - TOBB Akreditasyonu ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması için en üst düzeyde sorumludur.

4 - Yönetim Politikası ve stratejilerini belirler ve gerekli durumlarda Meclis onayı alındıktan sonra bu politika ve stratejiye uygun temsil ve hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.

ÜST – AST İLİŞKİLERİ:

Oda Meclisine karşı sorumludur.

Raporlama:

Oda Meclisine yazılı ve sözlü rapor verir.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 44
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 6282
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 27008
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 28470