USD Alış: 5.2927 | USD Satış: 5.3139 | Euro Alış: 6.0030 | Euro Satış: 6.0270

Sayman üye görev tanımı


Yetki:

Odanın yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlamak oda Meclisine ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Oda ile ilgili tüm harcamaların kontrolünü sağlamak ve bu harcamalar hakkında oda Yönetim kurulunu ve oda meclisini bilgilendirmek.

Sorumluluk :

Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 27
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 7867
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 33213
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 37102