USD Alış: 5.3220 | USD Satış: 5.3433 | Euro Alış: 6.0529 | Euro Satış: 6.0772

Oda sicil memuru görev tanımı


YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Resmi Kurum, Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazıların cevaplandırılması,

İş Makinesi Tescil işlemlerinin yapılması,

Oda kayıtlarının TOBB-NET programına girişinin sağlanması

Odadan istenen rayiç bedel tespit ve araştırmalarını yapmak .

Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.

Odanın GELEN – GİDEN evrak kayıtlarını tutmak.

Odaya gelen telefonlara cevap vererek ilgili yönlendirmeleri yapmak.

Yetkisi: TOBB yönetmeliğine ve 5174 sayılı kanun çerçevesinde oda faaliyetlerini yürütmek işlemleri yapmak.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 0
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 8347
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 31208
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 32149