USD Alış: 5.8083 | USD Satış: 5.8316 | Euro Alış: 6.4849 | Euro Satış: 6.5108

U-ETDS (uzaktan Elektronik Takip Denetim Sis.) Hk.


09.10.2019

Sayın Üyemiz;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (KTY) 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası; “C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R1 yetki belgesi sahipleri; üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri eşyanın kabul edildiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın Elektronik Takip ve Denetim (U-ETDS) işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir” hükmüne,

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere, adlarına C2,C3,K1,K3,L1,L2,N1,N2,R1,R2,M1,M2,P1,P2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, yine KTY’de öngörülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu olmakla beraber bahse konu yükümlülük KTY’nin Geçici 2’nci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.
Bu nedenle 31.12.2019 tarihinden itibaren herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınarak operatör yetkilendirme işlemleri için İstanbul Ulaştırma 1. Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 29
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 11324
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 48904
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 50069