USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

2022 Yılı Teknik Destek Programlan


02.08.2022

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 22.07.2022 tarihli ve E-32026295-130.15-2477 sayılı yazısı
İlgi kayıtlı yazıda, Trakya Kalkınma Ajansı; yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, teknoloji transfer ofislerinin, serbest bölge işletmecilerinin, iş geliştirme merkezlerinin, birlik ve kooperatiflerin ve turizm, lokantacılık, imalat ve tohum sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmaları için teknik destek hizmeti sağlamaktadır.

Bu kapsamda, "2022 Yılı Teknik Destek Programı-Ol" ve "Teknik Destek Programı-02 (İşletmelere Yönelik Danışmanlık Programı)" ilan edilmiştir. Söz konusu programlara ilişkin başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır.

2022 Yılı Teknik Destek Programlarına ilişkin başvuru rehberlerine, programların tanıtılmasına yönelik gerçekleştirilecek çevirim içi bilgilendirme toplantılarının takvimine ve toplantılara katılım için doldurulması gereken kayıt formuna www.trakyaka.org.tr İnternet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 70
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 4575
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8612
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8686