USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

5 clden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin piyasaya arz edilmemesi-yürütmenin durdurulması


22.03.2022

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 16.03.2022 tarihli ve E-92557496-399-4887372 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Bakanlık Makamı oluru ile “5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin üretim ve ithalatına 15.01.2022 tarihi itibari ile son verilmesi piyasaya arz edilmiş ürünlerin 15.03.2022 tarihinden sonra piyasada bulunamamasına yönelik tedbir ve önlemlerin, sorumluluğu bulunan firmalarca alınmasının” uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Ancak Danıştay 13. Dairesinin 2022/36 esas sayılı dosyası üzerinden açılan davada 01.03.2022 tarih ve 2022/36 E. Sayılı karar ile dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” karar verildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI,

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 82
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17204
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17626