USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

AEB Ülkelerine FORM-A Belgesi Düzenlenmesi


19.11.2021

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 18.11.2021 tarihli ve 34221550-101.04.01- 10435 sayılı yazısı Bilgileri olduğu üzere Ticaret Bakanlığı'ndan muhtelif tarihlerde alınan yazılardaki talimatlar uyarınca,
Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) aldığı bir karara istinaden, AEB üyesi ülkelere ülkemizden Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemeye başlanmıştır. Bu defa, ilgide kayıtlı yazıda, AEB'nin kararlarında ve/veya ilgili Bakanlığı muhatap yazılarında, ülkemizden 12 Ekim 2021 tarihi öncesinde sevkiyatı gerçekleştirilmiş olan eşyaya ilişkin, FORM-A Belgelerinin usulüne uygun olarak sonradan verilmesi halinde kabul edilmeyeceği ne dair bir hususa yer verilmediği açıklanmış; bu kapsamdaki eşya için "sonradan verilmiştir" ibaresiyle FORM-A Belgesi'nin düzenlenmesinin önünde bir engel bulunmadığının değerlendirildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 16
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 4464
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8501
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8575