USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Agrinfo Açılış Etkinliği


16.02.2023

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan bir yazıda; Tarım ve Ticaret Müşavirlerimizce 31 Ocak 2023 tarihinde Agrinfo programı açılış etkinliğine katılım sağlandığı, finansmanı AB tarafından sağlanan ve COLEAD (Committee Linking Entrepreneurship-Agriculture-Development) tarafından yürütülecek program ile gelişen AB politikaları, düzenlemeleri ve standartlarının özellikle tarımsal-gıda değer zincirleri üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik ortak ülkelerin yetkili idarelerinin ve sektör çatı örgütlerinin bilgilendirilmesinin hedeflendiği bildirilmiştir.

Açılış etkinliğinde yapılan bilgilendirmede, ülkemiz dahil 143 ülkenin yararlanıcısı olacağı program kapsamında, AB tarımsal gıda zincirini etkileyen son dönem gelişmelerin özetlerinin ve açıklamaların, ortak ülkelere etkilerinin ve atmaları gereken adımların internet sitesi aracılığıyla (https://agrinfo.eu/ ) sunulacağı; her iki haftada bir iletilecek bir bülten aracılığıyla son raporlamaların paylaşılacağı; gerekli olduğunda ise sektör ya da bölge odaklı daha hedefli bir bilgilendirme yapılacağı, teknik destek amacı taşımamakla birlikte programın teknik ve mali destek ihtiyaçlarına ışık tutabileceği, ayrıca AB'nin ortak ülkelerdeki delegasyonlarının da program kapsamında etkin rol oynayacağı açıklanmıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) hedefleri doğrultusunda tarım ürünleri ticaretini de etkileyecek değişen düzenleyici çerçeve, ürünlerin nasıl üretildiği, tedarikçilere nasıl davranıldığı ve tedarik sürecinde çevresel etkilerin neler olduğu gibi genişleyen bir etki alanına sahiptir. Anılan programın bu düzenleyici çerçevedeki değişikliklerin ülkemiz ve sektörlerimiz üzerindeki olası etkilerini anlamak ve gerekli adımları atmak için kolay ulaşılabilir ve anlaşılabilir bir veri tabanı sunacağı görülmekte olup, yetkili otoritelerimiz ve tüm tarımsal gıda ihracatçı birliklerimizin kayıt olarak bilgilendirmeden yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 0
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 3466
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17204
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17626