USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında


08.06.2023

Sayın Üyemiz;

Resmi Gazete’nin 12 Mart 2023 tarih ve 32130 nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin 31/12/2022 tarihine kadar olan Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek veya TOBB BS Üyelik Sisteminden Online olarak yapılandırma müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar İlk ve ikinci Taksit Tarihi:31/07/2023 kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami dokuz takside kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi https://ebelge.tobb.org.tr veya http://turkiye.gov.tr (TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi) üzerinden de yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek: Yapılandırma dilekçe örneği 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 51
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1617
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 9053
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9342