USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Çalışanlara ait KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ ÇALIŞAN BİLDİRİMİ Projesi Hk.


07.09.2020

Sayın Üyemiz;

T.C. Süleymanpaşa Kaymakamlığı/İlçe Emniyet Müdürlüğü/Çarşı Polis Merkezi Amirliği'nin 20/08/2020 tarih ve 9354245-70615-(63307)-2020/ sayılı yazısına istinaden Çalışanlara ait Kimlik Bildirim Sistemi Çalışan Bildirimi Projesine ilişkin form, dilekçe ve dikkat edilmesi gereken hususlas aşağıda ekte bilginize sunulmuştur.

 

EK 1: İŞLETİCİ KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (Form1)

EK 2: DİLEKÇE

EK 3: ÇALIŞAN KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANICI KAYIT FORMU

EK 4: DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 27
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 5938
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16223
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 16915