USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Cosme ELIIT Projesi 2. Çağrısı


10.02.2021

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 03.02.2021 tarihli ve 34221550-05 0.99- 1091 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır.

COSME kapsamında yer alan "ELIIT Projesi (European Light Industries Innovation and Technology Project)" çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

İrfan EKİCİ

Genel Sekreter   

 

EK: COSME Programı ELIIT Projesi

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 44
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 6050
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16335
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17027