USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve Eğitim Programı


26.04.2022

SAYIN ÜYEMİZ

 İlgi: TOBB’nin 22.04.2022 tarihli ve E-34221550-720-4273  sayılı yazısı
İlgi kayıtlı yazıda, TÜBİTAK TÜSSİDE, Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı"nı temel alarak "Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli" geliştirdiği belirtilmektedir.

TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen bu modelin ülke geneline yaygınlaştırılması için "Dijital Dönüşüm Danışman"ları yetiştirileceği ve TÜBİTAK TÜSSİDE'den eğitim alarak başarıyla tamamlayan danışmanlar aracılığıyla "DDX Dijital Dönüşüm Modeli" kullanılarak yürütülen danışmanlık çalışmalarının KOSGEB tarafından destekleneceği ifade edilmektedir.

Bu amaçla hazırlanan eğitim programına başvurular ddxhamle.org adresinden 8 Nisan - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Konuya ilişkin olarak TÜBİTAK TÜSSİDE'den alınan yazı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI 

Genel Sekreter

Ek. DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve Eğitim Programı

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 16
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 4464
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8501
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8575