USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Deprem Felaketi Sebebiyle Şirket Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Alınacak Tedbirler Hk


15.02.2023

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 11.02.2023 tarih ve 1501 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) deprem felaketi sebebiyle alınacak tedbirleri bildirdiği 09.02.2023 tarihli ve 00082653227 yazıda, 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilen illerde merkezi yer alan veya bu illerde genel kurul toplantısını yapacak olan anonim ve limited şirketlerin toplantıya çağırılan genel kurullarının, şirketlerin temsile yetkili yönetim organı üyelerinin istemi üzerine iptal edilmesinin imkân dâhilinde olduğu belirtilerek, bu kapsamdaki ilan taleplerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 31
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 5942
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16227
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 16919