USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Kapsamında Bazı Ürünlerin İthalatında Geçici Gümrük Vergisi Muafiyeti


09.06.2022

Meksika'da bir yıldan uzun süredir Merkez Bankası tarafından hedeflenen %3 +/- 1 yüzde puanı hedefinin dışında ve Nisan ayının ilk yarısında yıllık %7,72 seviyesinde gerçekleşen enflasyon ile mücadele önlemleri kapsamında, Meksika Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP) tarafından 04/05/2022 tarihinde Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi (Paquete Contra la Inflación y la Carestía, PACIC)'nin açıklandığı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, Federal Tüketici Koruma Ofisi (Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO) tarafından belirlenen ve Mart ayına kadar ülkede kaydedilen gıda enflasyonunun %46’sını oluşturan temel sepetteki 24 adet ürüne (kanola veya mısır yağı, pirinç, konserve ton balığı, esmer şeker, sığır bifteği, soğan, jalapeno biberi, domuz pirzolası, fasulye, beyaz tavuk yumurtası, tuvalet sabunu, saladatte tipi domates, süt, limon, elma, portakal, kutu ekmek,patates, tuvalet kağıdı, çorbalık makarna-şehriye, bütün tavuk, konserve sardalya, mısırlı tortilla, havuç) 6 ay boyunca fiyat garantisi verileceği duyurulmuştur.
Ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yaklaşık %1,4'ünü temsil eden Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketinin; yüksek enflasyonla mücadele için üretim, dağıtım ve dış ticaret alanlarında muhtelif önlemleri içerdiği belirtilmektedir. Mezkur önlemler; benzin ve motorin fiyatlarının sabitlenmesi, LPG ve elektriğe referans fiyat uygulanması; ücretsiz gübre dağıtım planının kapsamının 5 eyaletten 9 eyalete genişletilmesi ve organik gübre üretim programı uygulanması; amonyum sülfat ithalatında uygulanan telafi edici kotanın 1 yıllığına askıya alınması; mısır, fasulye ve pirinç gibi temel tahılların üretiminin artırılması; yiyecek ve malzeme hırsızlığının önlenmesi için otoyol güvenliği stratejilerinin güçlendirilmesi; CAPUFE ve FONADIN otoyol geçiş ücretlerinin 2022 yılında artırılmaması; gıda, gübre ve hidrokarbonların taşınmasında demiryolu ve ara bağlantı ücretlerinin 6 ay boyunca artırılmaması; temel ürün ve girdilerde “Carta Porte” düzenlemesinden 01/10/2022 tarihine kadar muafiyet sağlanması; gümrükleme maliyetlerinin ve süresinin azaltılması; limanlarda hızlı kargo sevkiyatı gerçekleştirilmesi; temel sepetteki 24 üründen 21'i ve 5 stratejik girdi için gümrük tarifesi muafiyeti sağlanması; stratejik bir mısır rezervinin oluşturulması; mısır, fasulye, pirinç ve sütte Garanti Fiyat Programı’nın devam ettirilmesi; DICONSA /LICONSA Tedarik Programı’nın güçlendirilmesi; özel sektörün açıklanan programa katılımının sağlanması; Telmex ve Telcel hizmetlerinde fiyat artışı yapılmaması olarak sıralandığı belirtilmiştir.
İspanyolca aslı Meksika Devleti'nin resmi internet adresinde (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/723331/CPM_SHCP_Pacic__04may22.pdf) yayımlanan ve İngilizce Gayriresmi Tercümesi yazımız ekinde gönderilen Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi ile daha önce kamuoyuna duyurulan önlemlerin bir parçası olarak; 16/05/2022 tarihli Federasyon Resmi Gazetesi’nde (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652070&fecha=16/05/2022 ) yayımlanan Kararname ile enflasyonist eğilimin çeşitli malların fiyatları üzerindeki etkilerine karşı koyulması amacıyla, temel sepette yer alan 72 tarife kaleminde sınıflandırılan ürünlerin ithalat vergilerinden geçici olarak muaf tutulmasına karar verildiği bildirilmektedir. Bahse konu Kararname’nin İspanyolca aslından İngilizce diline Gayriresmi Tercümesi de ilişikte yer almaktadır.
Bu çerçevede, anılan Kararname’nin 1’inci Maddesinde sayılan ve 66 tarife kaleminde
sınıflandırılan ürünlerin (mısır yağı, palay pirinci, ton balığı, domuz eti, tavuk, sığır eti, soğan, jalapeno biberi, fasulye, mısır unu, buğday unu, yumurta, tuvalet sabunu, domates, süt, limon, beyaz mısır, elma, portakal, kutu ekmek, patates, çorbalık makarna-şehriye, sardalya, sorgum, buğday ve havuç) ithalatında 17/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 1 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanacağı; Kararname’nin 2’nci Maddesinde belirtilen 6 tarife kaleminde sınıflandırılan ürünlerin (büyükbaş, domuz, keçi ve küçükbaş türlerine ait canlı hayvanların yanı sıra horozlar, tavuklar, ördekler, kazlar ve hindilerin belirli sınıflandırmaları) ithalatında uygulanacak olan gümrük vergisi muafiyetinin ise Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından Dış Ticaret Komisyonu’nun uygun görüşünün alınmasını müteakip Federasyon Resmi Gazetesi’nde yayımlanmak suretiyle ilan edileceği ve söz konusu muafiyetin 1’nci Maddenin yürürlükte olduğu tarihe kadar yürürlükte kalacağı belirtilmektedir. Diğer taraftan, belirtilen tedbirlerin ithalatçıları, mallar üzerindeki tüm düzenlemelere ve tarife dışı kısıtlamalara, insanların can ve güvenliğini korumak için gerekli kalite ve verimlilik özelliklerine, bitki ve hayvan sağlığı alanında uygulanan önlemlere uyma yükümlülüğünden muaf tutmayacağı da ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 44
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 6050
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16335
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17027