USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Hurda Alım Fiyatları


09.08.2023

SAYIN ÜYEMİZ,


İlgi: TOBB ’nin 04.08.2023 tarih ve 8523 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı  yazıda, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin Birliğimize iletmiş olduğu ekli yazıda; Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından alınacak ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü taşıt, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen 2023 Yılı III. Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye devredilmesi gereği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla
Aynur YENİPAZARLI TERZİ
Genel Sekreter

EK: Hurda Alım Fiyatları ( 3 Sayfa )

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 51
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 5895
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16180
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 16872