USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

ICC SME360X KOBİ’ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme Platformu Hk.


11.10.2021

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 08.10.2021 tarihli 34221550-050.99-9053 sayılı yazısı

İlgili yazıda, ICC'nin bir girişimi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İş Dünyası Forumu'yla eş zamanlıolarak SME360X Platformunun açılışı yapılmıştır. KOBİ'ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme veDeğerlendirme Platformu; KOBİ'lerin dijital ekonomiye dahil edilmesi ve büyümelerine, ticaret yapmalarınave dirençli olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. SME360X; KOBİ'lerin çevre üzerindeki etkileriniölçmeleri ve değerlendirmeleri için dijital bir değerlendirme aracıdır. Bir KOBİ, temel ortam verileriniSME360X'e girdikten sonra, platform otomatik olarak küresel bir kıyaslama sistemine dayalı olarak tahmini bir sürdürülebilirlik puanı ve değerlendirme sağlamaktadır.KOBİ'lerin daha çevreci ve daha rekabetçi olmasını amaçlayan SME360X platformunun tanıtım broşürü ektedir.

Bilgilerinize, 

Saygılarımızla,

EK:brochuresep2021_iccsme360x (3 sayfa)

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 70
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 4575
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8612
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8686