USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında


08.12.2021

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 06.12.2021 tarihli ve 34221550-041.02-10920 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.

· Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu ekte yer almaktadır.
 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Ek: Mevzuat Değişiklikleri Hakkında

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 70
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 4575
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8612
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8686