USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

İstihdam Teşvikleri Hk.


02.03.2021

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 24.02.2021 tarihli ve 34221550-045.01- 1875 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun'a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşvikleri getirilmiş ve mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresi uzatılmıştır.

Buna göre ülkemizde halihazırda uygulaması devam eden;

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7,

- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,

- 4857 sayılı İş Kanunu’nda 1,

- 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1,

- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1,

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1,

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1,

olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır. Söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş tarihlerine, yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına, SGK tarafından hazırlanarak web sitesinde yayımlanan ve ekte bulunan sunumdan erişebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

EK: SGK TEŞVİKLERİ 2021

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 0
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 3466
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17204
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17626