USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı


23.11.2021

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 15.11.2021 tarihli ve 34221550-050.06.14- 10281 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda 2611212012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. http://www.mevzuat.gov.trinternet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu ile Oda/Borsanız vasıtasıyla Birliğimize iletilmesi gerekmektedir. İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine
İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyaIPolitikalar/Sayfalar/ AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 30
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 5941
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16226
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 16918