USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

K BELGESİ HAKKINDA DUYURU!


05.07.2013


YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ YAPILMAYAN VEYA İPTAL EDİLMİŞ OLAN K YETKİ BELGELERİNİN YENİLENMESİ / YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR;

Odamız ve K türü yetki belgesi düzenleyen diğer Odalar tarafından yapılan yoğun girişimler neticesinde K belgesi yenilemesini herhangi bir nedenle yaptıramayan veya iptal edilmiş bir K belgesine sahip vatandaş ve üyelerimizin K belgelerini yeniden alabilmeleri için aşağıdaki düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır. Bu şartları taşıyan vatandaşlarımızın uygulamadan yararlanabilmek için Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE YETKİ BELGESİ YENİLEME SÜRESİ

K belgesi üzerinde yazan geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren 270 takvim gününe kadar müracaat edenlerin K belgeleri yenileme ücreti karşılığında (31/12/2013 tarihine kadar %5), 271 takvim günü ile 540 takvim günü arasında müracaat edenlerin ise %25 ücreti karşılığında K belgeleri tekrar 5 yıllığına yenilenecektir.

Bu sürelerde yenileme yapan muafiyetli K belgelerinde (Gerçek kişi adına 25/02/2006 tarihine kadar başvuruda bulunan ve adına yetki belgesi düzenlenen K1 ve K3 belgelerinde) Yenilemeye geldiğinde en az 1 birim taşıt şartı aranacak, yenilemeden sonra ise Tonaj muafiyeti, yaş şartı muafiyetleri devam ederken 1 birim taşıt bulundurmaya devam edecektir.

Yenilemede tüm evrakların yeniden tanzim edilerek odamıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yetki belgesi geçerlilik tarihi sona erdiği tarihinden itibaren 540 gün içerisinde başvuruda bulunulmayan veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

YENİLEME SÜRESİ OLARAK VERİLEN 540 GÜNÜ GEÇİRENLER İLE HER HANGİ BİR NEDENLE İPTAL EDİLEN BELGELER İÇİN UYGULAMA

23 Mayıs 2013 Tarihinden önce 540 günlük yenileme süresi dolduğu için iptal durumuna gelen veya herhangi bir nedenden dolayı iptal edilen K belgeleri Geçici 10. Madde kapsamında 30/04/2014 tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde %25 ücreti karşılığında yeniden düzenlenebilecektir.

Bu uygulama ile yeniden düzenlenen K belgelerinde var ise muafiyetler ortadan kalkmaktadır. Bu işlemler için yeni belge başvuru evrakları gerekecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Not: Vergi numarası, unvan değişikliği, Belge değişimi yapanlar, devir yoluyla belge devir alanların yenilemeleri yapılmayacak olup bunlardan müracaat edenlerin dosyaları Bölge Müdürlüğü’ne gönderilecek ve yapılacak inceleme neticesinde karar verilecektir.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 32
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8623
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8912