USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

KARADENİZ HIZLANDIRMA PROGRAMI HK.


18.08.2023

Avrupa Birliği Ufuk 2020 araştırma ve İnovasyon Programı tarafından desteklenen BRIDGE-BS Konsorsiyumu'ndan Birliğimize iletilen yazıda Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir mavi ekonomi çözümlerini desteklemek, yine aynı bölgede sürdürülebilir ve döngüsel inovasyonu teşvik etmek amacıyla Karadeniz Hızlandırma Programı'nın hayata geçirildiği, bu kapsamda hızlandırma programına kabul edilmek üzere çağrıya çıkıldığı ifade edilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. Yazıda devamla, programa Karadeniz bölgesindeki KOBİ'ler, startuplar ile bireysel başvuruların kabul edildiği, ilave olarak Karadeniz bölgesi dışından, program ile ilgili çözümlerini bölgeye ihraç eden işletmelerin de programa başvurabilecekleri bildirilmektedir. Program aşağıdaki tematik alanlar için geçerlidir. -Okyanus gözlem ve izleme -Limanlar, Taşımacılık ve Lojistik -Balıkçılık ve Su Ürünleri Uygulamaları -Turizm ve rekreasyon faaliyetleri -Mavi-biyoteknoloji ve ilgili ürünler -Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji -Doğa temelli çözümler ve hizmetler (kıyı/deniz) 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI TERZİ

Genel Sekreter

EK: Karadeniz Hızlandırma

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 52
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 5896
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16181
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 16873