USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları


03.12.2019

Sayın Üyemiz;

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı'ndan gelen 21 Kasım 2019 tarih ve 2019/236 sayılı yazıda;

Ülkemizin her bölgesinde ve her sektöründeki KOBİ'lerin sorunlarına çözüm bulmak, yol göstermek ve kalıcı rekabet gücünü arttırarak ülkemizin potansiyelini harekete geçirmek amacı ile "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" konulu toplantı 12 Aralık 2019 tarihinde DES Otel'de gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya ilişkin taslak program ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla, 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 33
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8624
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8913