USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

KOSGEB, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı Açıldı


25.05.2022

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 

Proje Başvuru Tarihleri:
23 Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022 (Başvuru Tarihleri)
18 Haziran 2022 – 21 Haziran 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

• Başvuru sistemi 17 Haziran 2022 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır.
 
• Ancak herhangi bir mazeretten ötürü mağduriyet yaratmaması için 18 Haziran 2022 günü saat 09:00 ile 21 Haziran 2022 günü saat 23:59 arasında başvuruların tamamlanabilmesi ve onaylanabilmesi amacıyla başvuru sistemi açık olacaktır. 

21 Haziran 2022 günü saat 23:59’a kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru Koşulları Hedef Sektör ve Sektöre Uygun Proje Konuları:
NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı ile ana kodu “J” olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama Faaliyetlerinde olmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, aşağıda belirtilen Proje Konularından, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir. 

Uygun Proje Konuları: 
1. Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar 
2. Karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler konusunda ve/veya konularında başvurabilecektir. Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.

Ek: 2022 – 01  Proje Teklif Çağrısı 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 54
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1689
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 9125
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9414