USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Kuyum Ticareti Yetki Belgesi Hakkında Duyuru


03.12.2021

Sayın Üyemiz

İlgi: Ticaret ii Müdürlüğü'nün 29.11.2021 tarih E-2062559H·439.99-<10069563053 sayılı yazısında

İlgili yazıda Bilindiği üzere, 14.1.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik 14.4.2021 tarihli ve 31454 sayıl. Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu Yönetmelikte, kuyum ticaretinin, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacağı hüküm altına alrnrnış olup yetki belgesinin, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden verileceği, yenileneceği ve iptal edileceği hususuna yer verilmiştir.

Bu doğrultuda, anılan Sıstem, 23.9.2021 tarihi itibanyla uygulamaya alınmıştır. Bununla birlikte, Yönetmelikte, faaliyette olan kuyum işletmelerınin 31.12.2021 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerektiği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda ilgili işletmelerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar KTBS üzerinden başvurularınıyaparak yetki belgelerini almalan gerekmektedir bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 54
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1689
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 9125
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9414