USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi İhale Çağrısı


23.02.2021

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 18.02.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 1619 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında "Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi" ihale çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

EK: Mali Güçlük İçerisindeki Firmaların Hizmetlerinin Geliştirilmesi İhale Çağrısı (5 Sayfa)

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 74
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1483
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8919
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9208