USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Market çalışma saatleri hk.


27.03.2020

Sayın üyemiz,

Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen 24.03.2020 tarihli ek genelgeyle; marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeye gidilmiş ve açılış 09:00 kapanış 21:00 olarak belirlenmişti.

Belirtilen tedbirlere hangi iş yerlerinin dâhil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Anılan Kanun'un Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi "büyük mağaza" ifadesini "Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme" şeklinde tanımlamaktadır.

İçişleri Bakanlığı ile TOBB arasında yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge'de bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dâhil olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 74
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1483
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8919
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9208