USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programlarına ilişkin yeni İşkur Genelgesi ile İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İşkur Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu


12.05.2022

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 10.05.2022 tarihli ve  E-34221550-010.07.02-4790  sayılı yazısı
İlgi kayıtlı yazıda, Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesi yürürlüğe konulmuştur.

Konuya ilişkin bilgi notu, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge" ve "İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu" ekte dikkatinize sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel  Sekreter

Ek: Genelge 

İşveren kullanım kılavuzu

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 0
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 3466
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17204
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17626