USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Mısır´a İhracatta Akreditif Uygulaması


11.11.2022

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi : a) 23.02.2022 tarihli ve 1853 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 01.11.2022 tarihli ve 79619055 sayılı yazı.
İlgi (a)'da kayıtlı yazımızla, Mısır'a ihracatta akreditif uygulamasının zorunlu hale getirildiği bildirilmişti. Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)'de kayıtlı yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Aralık 2022 itibariyle söz konusu uygulamanın tamamen kaldırılacağı belirtilmekle birlikte, ihracatçı firmalarımızın işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almaları gerektiği de ayrıca vurgulanmıştır.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek : Ticaret Bakanlığından alınan yazı

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 0
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 3466
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17204
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17626