USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Mısır´da İthalatta Akreditif Kullanımı Zorunluluğu


25.02.2022

SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: TOBB'nin 23.02.2022 tarih ve 1853 sayılı yazısı,
Ekte  bir  örneği  sunulan  ilgi  yazıda,  Kahire  Ticaret  Müşavirliğinden  alınan  bir  yazıya  atfen,  Mısır  Merkez Bankasının  13   Şubat  2022  tarihinde  yayımladığı  bir  Karar  kapsamında,  Mart  ayının  başlangıcından  itibaren ithalatta  vesaik  mukabilinin  ödeme  yöntemi  olarak  kullanılmayacağı,  bunun  yerine  akreditifin  kabul  edileceği belirtilmiştir.  Yazıda  devamla,  iş  dünyası  tarafından  söz  konusu  uygulamaya  yönelik  itirazların  iletilmesine  rağmen,  yazıda detayları  yer  aldığı  şekliyle  uygulamanın  hayata  geçirilmesi  ile  ilgili  çalışmaların  Mısır'ın  yetkili  makamlarınca yapıldığı  açıklanmıştır.  Ayrıca,  sistemin  nasıl  işleyeceğine  dair  detayların  belirsiz  olduğu  bilgisi  de  yazıda verilmektedir. 
Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek: FEDCOC Mektubu

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 54
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1689
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 9125
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9414