USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

NCTS DAMGA VERGISI


06.04.2022

Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 28.03.2022 tarihli, 73216421 sayılı yazısında NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir.

Aynı yazıda ayrıca, yapılan çalışmalar kapsamında;

 Transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin;

 0. Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu)

 1. Damga Vergisi Ödenecek

 2. Damga Vergisi İstisnası Var

 3. Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek şeklinde seçenekler oluşturulduğu ve bunlardan birinin

seçilmesinin zorunlu hale getirildiği,

 1 numaralı seçenek seçilerek damga vergisinin ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda bulunulması halinde LRN numarası esas alınarak tahakkuk oluşturulacağı ve bankalar aracılığıyla da elektronik ortamda ödeme yapılabileceği,

 0 ya da 2 numaralı seçeneklerin seçilmesi halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacağı,

 3 numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise "defter kayıt tarihi" alanı doldurulması gerektiği,

 Söz konusu sistemsel düzenlemelerin 11.04.2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı; ikinci bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 74
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1483
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8919
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9208