USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

ODA ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA FAİZ AFFI VE YAPILANDIRMA FIRSATI


12.07.2021

Sayın Üyemiz;

Resmi Gazete’nin 09 Haziran 2021 Çarşamba tarih ve 31506 nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin 2020 yılı 2.Taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019-2018-2017-2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile Bizzat Odamıza gelerek veya Üyelik Sisteminden Online olarak yapılandırma müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar İlk Taksit Tarihi:01/11/2021 kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami altı takside kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler toplam anapara borç tutarını yukarda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30 Eylül 2021) başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza Aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi 28/06/2021 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr veya http://turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

EK: Aidat Yapılandırma Dilekçe Örneği

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 40
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 21665
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 22240