USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Ölçü Aleti Muayene Başvuruları


20.02.2020

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki Ölçü ve Ölçü Aletlerinin muayene işlemleri, 24 Temmuz 1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerince yürütülmekte idi.

Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 1/1/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup bu tarihten itibaren (1/1/2020) bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının İl Müdürlükleri yerine TSE’ye yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden elektronik ortamda alınacak olup muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir.

Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanacağından ilgili üyelerimizin muayene başvurularını ivedilikle yapmaları gerekmektedir.

 

Ölçü Aleti Muayene Başvuruları

TSE; Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği kapsamında başta akaryakıt, LPG dispenserleri, 2000kg üstü kantarlar olmak üzere ölçü aletlerinin muayenelerine 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlamıştır.

 

Muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden veya e-devlet üzerinden Şubat ayı sonuna kadar alınacak olup, yapılacak planlama sonrası yıl içerisinde muayeneler gerçekleştirilecektir. Planlama sürecinde başvuru yapan firmalarla koordineli bir şekilde süreç yürütülecektir.

 

https://basvuruportal.tse.org.tr/ bulunan ölçü aleti başvuru kılavuzunda başvuru ile ilgili tüm bilgiler bulunmaktadır. Ödemeler başvuru sırasında online bir şekilde yapılabilmektedir.

Sorularınız için 0312 416 67 87, 0312 416 67 88, 0312 416 67 90  ve 0312 416 67 91  numaralı telefonlardan veya olcualetleri@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR;

TSE hangi ölçü aletlerinin muayenelerini yapmaktadır?

Su dışındaki diğer sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri, hassas kütle ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, Akaryakıt, LPG ve Tanker sayaçları, Aks Kantarları, Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonların periyodik, stok ve ilk muayeneleri 01.01.2020 tarihi itibariyle Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılacaktır.

 

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

 

Ölçü aleti muayene başvuruları ne zaman yapılır?

Periyodik muayene başvuruları her yılın Ocak ve Şubat ayları içerisinde yapılması zorunludur. Tamir ayar sonrası ilk muayene başvuruları, tamir ayar işlemi gördükten sonra 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Muayene ücreti nasıl ödenir?

Muayene ücreti, başvuru sırasında ölçü aleti bilgilerinizi kaydettikten sonra ödenecek miktar otomatik olarak hesaplanmakta, kredi kartı veya havale yöntemi ile ödenebilmektedir. Muayene ücretlerine, Muayene Ücreti linkinden erişilebilir.

 

Ölçü aletinin Periyodik Muayene sonucu uygunsuz çıkarsa nasıl bir yol izlenir?

TSE yetkililerince yapılan Periyodik Muayene sonucu uygunsuz çıkması durumunda, ölçü aleti TSE yetkililerince mühürlenir. Kullanıcı yetkili tamir ayar servisine başvurur. Uygunsuzluk giderildikten sonra https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden, tamir ayar servisinin düzenleyeceği damga sökme tutanağı sisteme yüklenmek suretiyle başvuruda bulunulur. 

 

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene süreleri nasıl takip edilmektedir?

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene süreleri damgalandığı yılın son iki rakamıyla yıl olarak izlenmektedir. Bu çerçevede, muayenesi yapılarak damgalanmış bulunan ölçü aletindeki damganın üzerinde, muayenenin yapıldığı yılın son iki rakamı yer almaktadır.

 

Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ayar işlerini yapan yetkili servislere/tamir ve ayar istasyonlarına nasıl ulaşılabilir?

Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ayar işlerini yapan yetkili servislere/tamir ve ayar istasyonlarına http://msurapor.sanayi.gov.tr/TartiAlet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Başvuru yanlış yapıldığında ücret iadesi nasıl alınır?

Yanlış başvuru sonucu, ücret iadesi için aşağıdaki bilgilerin yer aldığı ıslak imzalı dilekçenizi belirtilen adrese göndermeniz gerekmektedir.

  • Dilekçe, ödemenin gerçekleştiği kartın sahibi tarafından imzalanmalıdır. (Havale yapılmış ise havale gerçekleştiren kişi tarafından imzalanmalıdır.)
  • Kimlik fotokopisi
  • İlgili başvuru numaraları
  • Kartın ilk 4 ve son 4 hanesi (Havale yapılmış ise havale yapılan hesap numarası)
  • Kart ekstresi (Havale yapılmış ise havale dekontu)

 

Adres: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Necati Bey Cad. no:112 Bakanlıklar/Ankara”

 

Fatura kimin adına düzenlenecek?

Fatura, başvuran kişinin başvuru sırasında yetki aldığı firma adına düzenlenecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 54
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1689
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 9125
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9414