USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Rusya Federasyonu TIR Kuyruklarının Azaltılması Hk. Duyuru


13.06.2022

Sayın Üyemiz,

Birliğimizce üst düzeyde girişim ve çözüm talep edilen Rusya Federasyonu – Gürcistan Verhniy Lars sınır
noktasında oluşan kuyruklar için yapılan girişimlere ilişkin; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti
Genel Müdürlüğünden alınan 08.06.2022 tarihli cevabi yazıda; Rusya Federasyonun Federal Gümrük Servisi
tarafından Moskova Büyükelçiliği nezdinde Gümrük Müşavirliğimize iletilen bir yazıda özetle, yaşanan
yoğun kuyrukların sebeplerinden birisi olarak AEB Gümrük Kodunun 11 inci maddesinde yer alan ön
bildirimlerin zamanında sunulamadığı işaret edilmiştir. Ön bildirimlerin taşıyıcının temsilcisi tarafından varış
anında kontrol noktasına ibraz edilebileceği, ön bildirimin bulunmamasının uzun süreli beklemelerin ana
sebebi olabileceği belirtilmektedir.
Aynı yazıda, söz konusu elektronik ön bildirimler yapılırken ve beyannameye ekli belgeler sunulurken,

 Taşıyıcı tarafından sağlanan ön bildirim veya transit beyannamelerinin elektronik kopyalarında
gönderici/alıcı/ taşıyıcı (yasal adres) gibi gerekli bilgilerinin eksik olduğu,

 Elektronik belgedeki verilerle kağıt üzerinde sunulan belgelerin birbiriyle örtüşmediği (bilgilerin genel
veya yaklaşık ifade edildiği),

 Yasal tam adres bilgilerinin eksik olduğu, sadece ülke ve şehir bilgilerinin yer aldığı,

 Sevkiyatın 10 veya daha fazla kalemden oluşması durumunda, tek tek kalemlere ilişkin ağırlık ve
maliyet bilgilerine ilişkin bilgilerin yer almadığı,

 Taşıma evraklarında AEB Gümrük Kodu ile uyumlu GTİP kodlarının yer almadığı, birden fazla kalem
mal olması durumunda tek GTİP kodu belirtilebildiği,

 Ticari belgelerde tek parti sevkiyatlarda çeşitli para birimi kodlarının bulunduğu,

 Gümrük işlemi esnasında sıklıkla fatura ve çeki listelerinin kopyasının bulunduğu,

 Taşıma evrakı (CMR) doldurulurken, ekli belgeler hakkındaki bilgilerin 5 nolu hanede belirtilmediği,

 Türkçe belgelerin Rusça çevirilerinin hiç olmadığı yada yanlış olduğu,

 Teminat durumunda bazı vakalarda, varış gümrük idaresi bilgilerinin, taşıma evrakındaki bilgilerle
uyuşmadığının bildirildiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 0
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 3466
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17204
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17626