USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri


18.08.2023

SAYIN ÜYEMİZ,


İlgi: TOBB ’nin 09.08.2023 tarih ve  8823 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı  yazıda; Ticaret Bakanlığının yurt dışı teşkilatının halihazırda 109 ülkede görev yapmakta olduğu, Ticaret Müşavirlerimizin/Ataşelerimizin elde ettikleri ticari bilgileri ağırlıklı olarak dijital mecralar vasıtasıyla (Müşavire Danışın Uygulaması, Dış Talepler Bülteni, Dış Temsilcilikler Blog Uygulaması, Ticaret Müşavirlerle Elektronik Sohbetler etkinlikleri ve Bakanlık internet sayfası) Türk iş dünyasının istifadesine sunduğu bildirilmektedir. 

Yazıda, "Müşavire Danışın" uygulaması ile firmaların dış temsilcilerden, görev yaptıkları ülkelerle ilgili olarak;

1. İthalatçı/Distribütör/Toptancı Bilgisi

2. İthalat Mevzuatı/Gümrük Mevzuatı/Gümrük Tarifeleri

3. Tarife Dışı Engeller

 4. Yatırım Mevzuatı/Yatırıma İlişkin Destekler/Şirket Kurma Bilgileri

5. Pazar/Sektör Bilgileri

6. Devlet Destekleri

7. Genel Ülke Bilgisi

gibi her türlü ticari bilgiyi çevirim içi olarak talep edebildiği, iş insanlarımızın yurt dışı pazarlara ilişkin olabilecek tüm soruları ve talepleri Müşavire Danışın uygulaması üzerinden doğrudan sistem üzerinden iletebildiği ve süratle yanıt alabildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşeliklerinin kendilerine ulaşan alım taleplerini ve görevli oldukları ülkede açılan ihaleleri "Dış Talepler Bülteni" vasıtasıyla iş dünyamızla paylaşmakta olduğu uygulamaya https://distalep.ticaret.gov.tr/ linkinden erişim sağlanabildiği ve söz konusu bültene firmaların erişebilmeleri için bağlı oldukları İhracatçı Birliklerine başvuruda bulunmaları ve uygulamaya giriş yetkisi almaları gerektiği bildirilmektedir.

Diğer yandan, Dış Temsilciliklerimiz tarafından bildirilen ve ihracatçılarımızın pazara giriş çalışmalarına önemli katkı sağlayacak bilgi, gelişme ve değerlendirmelerin, Türk iş dünyası ile paylaşılmasına yönelik "Ticaret Müşavirliklerimizden-Dış Temsilcilikler Bloğu"nun yayına alınmış olduğu ve https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/ linkinden erişim sağlanabildiği de yazıda aktarılmıştır. İlaveten, ihracatçıları Ticaret Müşavirleriyle sanal ortamda bir araya getirilen "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" etkinliklerinin, tüm iş dünyamıza açık olarak ve geniş katılımla gerçekleştirildiği ve 2020 yılından itibaren 109 potansiyel ihraç pazarına yönelik olarak 164 toplantı gerçekleştirilmiş olduğu belirtilmektedir. 

Son olarak, Bakanlıkların web sayfası Yurt Dışı Teşkilatı bölümünde (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati) Ticaret Müşavirliklerince hazırlanan ilgili ülkeye yönelik genel raporlar, bölgesel raporlar, sektör raporları, gümrük ve lojistik raporları yer almakta, aynı zamanda Ticaret Müşavirliklerinin yaptıkları sunumlara da yer verilmekte olduğu bildirilmektedir.

Bahse konu bölümde ayrıca, ülke profilleri, pazar bilgileri vb. pek çok faydalı bilgi bulunmaktadır. Firmalarımızın bilgilendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından duyuru görseli hazırlanmış olup ekte bilgilerinize  sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI TERZİ

Genel Sekreter

Ek: Ticaret Müsavirlik

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 52
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 5896
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16181
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 16873