USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

TİCARET SİCİLİNE İLİŞKİN HARÇ ÖDEMELERİ


02.01.2017

SAYIN ÜYEMİZ,

Ticaret Sicili işlemlerine ilişkin harçlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren Odamız tarafından tahsil edilmeye başlanılmıştır.

 6728 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 132 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile ticaret sicili harçlarının Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmış, söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden, Ticaret Sicili Müdürlüğünü bünyesinde bulunduran Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odamıza 01/01/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, 01/01/2017 tarihinden itibaren yetkilendirilen Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları Odamız tarafından tahsil edilecek olup, Üyelerimiz harç ödemesi için banka veya vergi dairesine gitmek zorunda kalmayarak işlemler tek durak olan Odamızda tamamlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 74
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1483
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8919
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9208