USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Ticari Reklam ve İlanlar Hakkında Duyuru


05.09.2023

SAYIN ÜYEMİZ,


İlgi: TOBB ’nin  04.09.2023 tarih ve  9488 sayılı yazısı,

İlgi kayırlı yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB'a iletilen yazıda; 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar'ın 34'üncü maddesinin birinci fıkrasında "Reklam yasağı kararı uyarınca, sosyal ağ sağlayıcıya para transferi yapılamaz." hükmü ile ikinci fıkrasında "Başkan tarafından verilen reklam yasağı kararı yayımlamak üzere Resmi Gazete'ye gönderilir. Resmi Gazete'de yayımlanan reklam yasağı kararının uygulamasına ilişkin hususlar ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından takip edilir." hükmü yer aldığı ifade edilmektedir.

Yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda, eski ünvanı Twitter INC. olan X Corp. unvanlı sosyal ağ sağlayıcısının temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hakkında verilen Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına ilişkin karar belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Aynur YENİPAZARLI TERZİ
Genel Sekreter

EK: Ticari Reklam ve İlanlar ( 4 Sayfa )

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 52
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 5896
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16181
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 16873