USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Toplu Teminat Mektuplarının Yükümlülerce Sorgulanabilmesi


11.02.2022

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 03.02.2022 tarihli ve E-34221550-100-1181 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen yapılan ve 01.02.2022 tarihinde hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek: Ticaret Bakanlığından alınan yazı

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 20
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 4468
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8505
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8579