USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

TTSO ORGAN SEÇİMLERİ HK. SÜLEYMANPAŞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


13.09.2022

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83 ve 84. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince hazırlanan yönetmeliğin ön gördüğü usul ve esaslar çerçevesinde:

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 01/09/2022 tarih ve 1447 sayılı yazıları oda meclisi ve organ seçimlerinin yapılması talep edilmiş; yapılan inceleme sonucu istem yerinde görülmekle;

1-Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri 2 Ekim 2022 Pazar günü Tekirdağ İli Süleymanpaşa  İlçesi Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Binasında yapılacak olup, oylama saat 09:00’da başlayıp saat 17:00’ de sona erecektir. (Yönetmelik md.11)

2-Oda organ seçimlerine ilişkin seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelere ait liste 3 tam iş günü 13 Eylül 2022 Salı günü saat 08:00’de askıya çıkartılıp, 15 Eylül 2022 Perşembe  günü saat 17:00’de askıdan indirilecek olup, listelere ilişkin itirazlar bu tarihler içerisinde yapılabilecektir. ( Yönetmelik md.11)

3-Seçim günü oy verenlerin kimliklerini oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmeleri zorunludur. (Yönetmelik md.18)

4-Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde yetki belgesinin (ek ibare 10/04/2021-31450) veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir.İbraz edilen (Değişik ibare 10/04/2021-31450) sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.Ticaret sicil müdürlükleri seçimin yapılacağı gün olan 2 Ekim 2022 Pazar günü açık olacaktır.(Yönetmilik md. 18)

5-Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcileri için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;

a)Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.

b)Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

c)Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

ç)Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanacağı gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir.Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

d)Yetki belgelerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 16/05/2012 tarih, 2012/262 sayılı kararı gereği T.C Kimlik numaralarının bulunması zorunludur.

6-Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Seçimlerinin itiraz ve kesinleşme sürelerinin sonunda 08 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10:00-14:00 arasında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi yapılacaktır.

7-Bu seçimler için aday olacak gerçek kişi ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Seçimi Yönetmeliğinin 6. Maddesindeki seçilme yeterliliklerini taşıması gerekmektedir.

8-Bu seçimlerde oy kullanacak olan üyelerin 15/08/2017 tarihli 694 Sayılı Kanunun 83. Maddesi a bendi gereğince seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı olması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 70
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 4575
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8612
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8686