USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Gerçekleşti


16.11.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Sanayi Meclisi; Yönetim Kurulu Başkanımız ve  TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ile İçecek Sanayi Meclis Başkanı Ozan Diren'in katılımıyla, video konferans yoluyla bir araya geldi.​
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay yaptığı açılış konuşmasında; tüm Sektör Meclislerinin TOBB yapısındaki önemini vurgulayarak Meclislerin tespit ettikleri sorunların ve çözüm önerilerinin ilgili Bakanlıklar ve kurumlar nezdinde düzenli olarak sunulması ile karar alma süreçlerine katma değer sağlandığını dile getirdi.
 
TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, Şikago Ticaret Merkezi hakkında bir sunum yaparak Meclis Üyelerine ayrıntılı bilgi verdiği toplantıda, ekonomik dalgalanmaların içecek sektörü tedarik zincirine olumsuz etkileri hakkında Meclis Üyesi İpek İşbitiren görüş ve önerilerini paylaştı ve yol haritası belirlendi.
 
Su Kanunu Taslağı ile bağlantılı olarak Meclis Üyesi Aykan Gülten, sanayide su kullanımının ücretlendirilmesi ve havza bazlı yönetimde havza komisyonlarının suyun hangi temel alanlarda kullanılacağının belirlemesi gibi hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Son gündem maddesi olan sektör raporunun oluşturulması konusuna değinen Türkiye Sektör Meclisleri Müdürü Ayşe Çelebi Doğan, yazılacak raporunun sektörün mevcut durumu ve büyüklüğünü ortaya koyması ve yol haritası oluşturması açısından önemine vurgu yaptı ve tüm üyelerin desteğini talep etti. 
 
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 7
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 29284
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 30377