USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı Gerçekleşti


16.11.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanı Alp Önder Özpamukçu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanımız ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Perakende Ticaret Daire Başkanı Burak Kaplan, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. ​ ​

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, toplantı gündeminde sektörün gelişimi için önemli konuların olduğunu belirterek alınacak kararların hayata geçirilmesi için takibinin sağlanacağını önemle vurguladı.

Meclis Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise, yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıya Üyelerin katılımı için teşekkür ederek, en son yapılan toplantıdan bugüne yaşanan gelişmeler hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Pazar yerlerinin denetlenerek, sahte ürün satışının engellenmesi konusunda düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Meclis Üyeleri, mücevher sektöründe verilen sertifikalarda taş özelliklerinin açık ve net olarak yazılmasının önemine değinerek, özellikle turizm bölgelerinde satış sonrası sertifika verilmesinin ve taşların içeriğinin net olarak belirtilmesi konusunda bir düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Sektörün son dönemdeki önemli konularından biri olan depozito sistemini ele alan Üyeler, restoran ve gıda servis zincirleri için meydana gelen belirsizliklere değinerek, depozito sisteminin uygulamaya geçiş tarihinin ötelenmesi taleplerini Kamu temsilcilerine ilettiler.

Temmuz tarihli 2021/26 sayılı SGK Genelgesinde 5 puanlık prim indiriminden yararlanma koşulunun değiştiğini söyleyen sektör temsilcileri, düzenlemeye göre herhangi bir işyeri dosyasında borç varsa borcu bulunmayan Türkiye genelindeki diğer işyerleri için dahi 5 puanlık destekten yararlanılamayacağını belirterek, bahse konu destekten yararlanma koşulunun değişmesi için Kamu nezdinde girişimlerde bulunulması gerektiği dile getirdi.

Çalışanların aşı ve COVID test bilgilerinin işyerleri ile paylaşılmasının düzenlendiğini, ancak yöntemi ve uygulama şeklinin net bir şekilde belirtilmediğini söyleyen Üyeler, bilgileri sağlamayan ve bundan imtina eden çalışanlara dair yaptırımların ne olacağı, bu gibi durumda işverenin ne yapması gerektiği, aşı olmayan çalışanlarla ilgili alınabilecek önlemlerin neler olduğunun netlik kazanmasının önemine değindiler.

Üyeler, ayrıca sektör için büyük önem arz eden haksız fiyat denetimlerinin temel ihtiyaç malları dışına taşması halinde sektörün zarar göreceğini, bahse konunun yayınlanan Yönetmelikte belirtilen ürün grupları için sınırlı kalmasının önemine değinildi.

Daha önceki toplantılarda da konuşulan, pandemi nedeniyle ithalat vergilendirmelerinde geçici süreli fahiş navlun fiyatları uygulandığını, geçici ve kısa bir süreliğine navlun fiyatlarının CİF fiyat değil FOB bedel üzerinden alınma taleplerine Kamudan olumlu geri dönüş alınamadığını söyleyen Üyeler, bir diğer talebin ise referans bir fiyat üzerinden işlemlerin gerçekleştirilebileceği olduğunu söylediler.

Gündem maddeleriyle ilgili olarak toplantıya davet edilen, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Perakende Ticaret Daire Başkanı Burak Kaplan ise Üyelerden gelen soruları yanıtladı.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı GerçekleştiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı GerçekleştiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı Gerçekleşti
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 4
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 29281
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 30374