USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Türk Yatırım Bankası Sh.A


27.12.2021

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 21.12.2021 tarihli ve 34221550 - 720-11395sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşların Kosova'da banka unvanı ile şirket açtıkları; Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye'de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. sundukları belirtilmektedir.

Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak en son, T.C. Priştine Büyükelçiliği üzerinden bir vatandaşımızın "Turk Yatirim Bankasi SH.A." hakkında bilgi talep ettiği bildirilmektedir. Konu araştırıldığında, anılan şirketin sadece şirket kaydının olduğu ve Kosova Merkez Bankası'nın https://bqk-kos.org/financial-supervision-2/licensing-of-financial-institutions/list-of-licensed-financial-institutions-2/?lang=en  bağlantı adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı bilgisine ulaşıldığı belirtilmektedir. Turk Yatirim Bankasi SH.A.'nin Kosova Şirket Kayıt Ajansının internet sitesinden edinilen bahse konu kayıt örneği ekte sunulmaktadır.

Bu çerçevede, Kosova'da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası'nın bahse konu listesinden teyit edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Türk Yatırım Bankası Sh.A ARBK Kaydı

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 130
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 130
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 130
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 130