USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Yazılım Dünyasında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları


29.11.2021

İlgi : TOBB'nin 26.11.2021 tarihli ve 34221SS0-04S.99- 10672 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı yazıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi ve Türkiye Yazılım Meclisi tarafından 30 Kasım 2021 tarihinde saat lS.OO'de "Yazılım Dünyasında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları" isimli bir seminer gerçekleştirilecektir.
Toplantıya http://webinar.tobb.org.tr adresinde yer alan linkten erişim sağlanabilecektir.

Ek: Program 1 Sayfa

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 18
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 4466
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8503
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 8577