USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Yıllık İşletme Cetveli 15-09-2020


16.09.2020

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 14.09.2020 tarihli ve 29403255-120.02.02 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü gereği mücbir sebep bildirerek yıllık işletme cetveli veremeyecek işletmelerin yıllık işletme cetvelleri verilme sürelerinin uzatılması Bakanlığımız yetkisinde olup buna göre ülkemizdeki Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini (YİC) veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verilme süreleri 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Ancak Bakanlığımızın ekteki yazısında; Covid-19 pandemisinin halen devam etmesi, halihazırda YİC veremeyen ancak mücbir sebep bildirimi yapmaya devam eden işletmelerin olması ve daha önce YİC verdiği halde mücbir sebep bildirimi yapamayan işletmelerin de bulunması dikkate alınarak;

1-      Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden COVİD-19 YİC DİLEKÇESİ başlığında belirtilen sekmeden Yıllık İşletme Cetveli mücbir sebep bildiriminde bulunan fakat henüz 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler ile

2-      2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen ve COVİD-19 YİC DİLEKÇESİ ile müracaat etmeyen işletmeler, Yukarıda belirtilen iki durumda da firmalar 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini idari yaptırım uygulanmadan Eylül ayı sonuna (30.09.2020) kadar elektronik ortamda Yıllık İşletme Cetveli doldurup İl Müdürlüğüne gönderebileceklerdir.

İşletmeler Yıllık İşletme Cetvellerini, http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya Bakanlığımızın http://www.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan, "E-Hizmetler" menüsü içerisindeki "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" başlıklı bölümden ya da e-Devlet Kapsı uygulamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı menüsü içerisindeki "Sanayi Sicil İşlemleri" başlıklı bölümden giriş yaparak elektronik ortamda verebilirler.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İrfan EKİCİ

Genel Sekreter        

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 80
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17202
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17624