USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Yönetmelik Değişikliği


28.09.2021

Sayın Üyemiz

İlgi: TOBB’nin 27.09.2021 tarihli ve 68699136-045.99- 8686 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden TOBB’ye intikal eden E-39618779-401.99-00066888559 sayılı yazıda; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ek: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün yazısı.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 41
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 6047
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16332
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17024