USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Yönetmelik Taslakları Hakkında


13.07.2023

SAYIN ÜYEMİZ,


İlgi: TOBB’nin 11.07.2023 tarih ve 7576 sayılı yazısı, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; "İltisak Hatlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ve "Lojistik Merkezler Hakkında Yönetmelik" hakkında değişiklik ihtiyacının hasıl olduğu bildirilmekte ve bu doğrultuda taslakların hazırlandığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda; ekte takdim edilen "İltisak Hatlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ve "Lojistik Merkezler Hakkında Yönetmelik" taslaklarına ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin ekte bulunan görüş formuna işlenerek en geç 18 Temmuz 2023 tarihine kadar Birliğimize (ceren.cinaz@tobb.org.tr) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla
Aynur YENİPAZARLI
Genel Sekreter

EK: Lojistik Merkezler Hakkında Yönetmelik Taslağı ( 13 Sayfa )

EK: İltisak Hatlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik Taslağı ( 7 Sayfa )

EK: Görüş Bildirme Formu ( 1 Sayfa )

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 52
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 5896
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16181
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 16873