USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi Hakkında


08.07.2022

SAYIN ÜYEMİZ             

İlgi: TOBB’nin 05.07.2022 tarihli ve E-34221550-120.99-6959 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenen yurt içi fuarlarda Bakanlık gözlemcileri tarafından, katılımcıların paylaşımlı stand ile fuarlara iştirak ettiklerinin tespit edilmesinden bahisle; herhangi bir yapı gereciyle ayrılmamış olan bir standda birden fazla katılımcı yer alacak şekilde toplu katılım-paylaşımlı stand ile fuara iştirak eden katılımcıların Bakanlık desteklerinden faydalanmasının mezkur mevzuat hükümlerince mümkün bulunmadığı bildirilmekte ve konunun üyelere duyurulması talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek Fuar  Desteklenmesi

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 74
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1483
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 8919
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 9208