• 23.10.2023 23:07:07
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Meclis başkanı görev tanımı

Yetki ve Sorumluluklar:

Oda Meclisini sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,

Oda Meclis toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek,

Oda Meclis Üyelerini toplantıya davet etmek,

Oda Meclis toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

Oda Meclisince alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,

Mecliste görüşülecek Oda bütçesini önceden Hesapları inceleme komisyonuna havale etmek,

Meclis Başkanının bulunmadığı durumlarda Meclis Başkan Yardımcıları sıra ile Meclise başkanlık eder. Bu sıra en yaşlı Başkan Yardımcısından başlamak üzere yapılır. Meclis Başkanına ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar,

Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,