Tekirdağ Tarihi

  • 23.10.2023 23:51:55
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Tekirdağ Tarihi

Tekirdağ İli coğrafi konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyan, Anadolu ile Balkanlar arasında geçit bölgesi, İstanbul?a yakınlığı sebebiyle Boğazlar üzerinden geçen Asya ve Avrupa kavimlerinin ilişkileri Tekirdağ?ı İstanbul tarihine sıkı sıkıya bağlamıştır.İstanbul?un zaman zaman saldırıya uğramasının etkileri ilimizde de görülmüş, topraklarının da verimli olması birçok kavimlerin hakimiyetinde kalmasına sebep olmuştur.

Tekirdağ İli M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan tarihi boyunca çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmıştır.Bu dönemler içersinde BİSANTHE, RODOSTO, TEKFURDAĞI gibi isimler alan Tekirdağ?ın İl sınırları içinde tarih öncesi ve tarih çağlarında tam bir kronoloji vermemekle birlikte iskan edilmiş yerler tesbit edilmiştir.Paleolitik ve Neolitik çağlara ait bir yerleşme yeri bulunmayan Tekirdağ?da Şarköy İlçesindekiGüngörmez ve Güneşkaya Mağaraları ile Marmara Ereğlisi?ndeki Toptepehöyük?te Kalkolitik Çağ buluntularına rastlanmıştır.Tekirdağ sahil şeridinde yüzeyde yapılan araştırmalara göre İlk Tunç Çağı?nda yoğun olarak yerleşmelerin izine rastlanmıştır. Trakya?da Son Tunç Çağı ile Erken Demir Çağında büyük bir göç dalgası olmuştur.Antik kaynaklar ve arkeolojik bulgular yetersiz kaldığından bu dönem tam olarak aydınlanamamıştır. Trakya M.Ö. 7. Yüzyılda Grek kolonilerinin kurulmasıyla ticarete açılmıştır.Bu dönemde Trakya?nın Marmara kıyılarında kentler kurulmuştur.M.Ö. 514-513 yıllarında Pers Kralı Dereus?un İskit Seferi sonrasında Trakya Pers egemenliğine girmiştir. Bu egemenlik M.Ö. 478-477? de Atina?nın Pers tehlikesine karşı kurduğu Attik-Delos Deniz Birliği?nin Persleri Trakya?dan temizlemesine kadar devam etmiştir.M.Ö. 342 yılında Makedonya Kralı 2. Philip Trakya?yı topraklarına katarak Odrys Krallığı?nı kendine bağlamış, İskender?in ölümünden sonra Trakya Lysimachos?un egemenliğine girmiştir.

M.S. 19. Yüzyılda Roma İmparatoru Tiberius'un Trakya'ya bir vali göndermesi ile başlayan gelişmeler, M.S. 46 yılında İmparator Cladius'un Trakya?da Roma Eyaletini kurması ile sonuçlanmıştır.Trakya uzun yıllar Roma hakimiyetinde kalmıştır. M.S. 395 yılında imparatorluğun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu içinde kalan Trakya 1354 yılında Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin Gelibolu?ya çıkmasıyla Türklerin hakimiyetine girmeye başlamıştır.1356 yılında Şarköy ve Malkara ele geçirilmiş, 1357?de I. Murat Tekirdağ ve Çorlu?yu Türk hakimiyetine almıştır. Bu arada Bizanslılar kısa bir süre Tekirdağ topraklarını geri almışlarsa da, I. Murat 1363?de buraları yeniden Osmanlı topraklarına katmıştır.

Balkan Savaşlarında (1912) Bulgar işgaline uğrayan ilimiz toprakları , 1913 yılında düşman işgalinden kurtarılmıştır. I. Dünya savaşından sonra Mondros Mütarekesi?nin verdiği imkanlardan faydalanan Yunan kuvvetleri 20 Temmuz 1920?de Tekirdağ?ı işgal etmiş ise de 13 Kasım 1922?de Yunan işgali de sona erdirilerek Türk yönetimine geçmiştir.

M.Ereğlisi 29 Ekim?de, Çerkezköy ve Saray İlçeleri 30 Ekim?de, Çorlu 1 Kasım?da , Muratlı 2 Kasım?da, Malkara ve Hayrabolu 14 Kasım?da, Şarköy de 17 Kasım?da düşman işgalinden kurtarılarak Türk yönetimine geçmişlerdir.

20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince girişilen yeni örgütlenme sırasında Tekirdağ il olmuş, ancak; Kurtuluş Savaşının güçleri içinde örgüt hemen kurulamamış, Cumhuriyetin ilanından önce 15 Ekim 1923 tarihinde İl merkezi olmuştur.

Tekirdağ'ın unutamadığı mutlu günleri arasında 24 Aralık 1840?da Büyük Vatan Şairi Namık Kemal'in bu il'de doğması, Çanakkale Destanı?nı yaratan 19. Tümen?in Mustafa Kemal?in de önderliğinde Tekirdağ?da hazırlanması, 23 Ağustos 1928?de Atatürk?ün Harf İnkılabı vesilesiyle Tekirdağ?a gelip Başöğretmen olarak ilk dersi vermesi gibi olaylar bulunmaktadır.